OG.271.3.2024 Nazwa postępowania:

Zadanie  nr 1 – Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków zarządzane przez  TBS „Zieleń Miejska”
Sp. z o.o.

Zadanie nr  2 – Utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki oraz tereny zewnętrzne stanowiące własność TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie.

 

Data składania ofert – 27.02.2024 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0ad7a450-b90a-11ee-b628-1a85378e6c0a