TBS.1.2022: Konserwacja dachów budynków będących w administracji TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

Data przetargu: 21.01.2022 r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-9014c501-6ca0-11ec-ae77-fe331fedffdc

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00001315/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto – 180 000,00 zł.