TBS.1.2023 – Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków z zarządzane przez  TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Data przetargu: 23.01.2023 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 600 000,00 zł

Stronia internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2186616c-931e-11ed-b4ea-f64d350121d2

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-2186616c-931e-11ed-b4ea-f64d350121d2