TBS.10.2023 – Konserwacja dachów budynków będących w administracji TBS „Zieleń Miejska” Sp. z.o.o. w Pruszkowie

Data składania ofert – 20.04.2023 r. godz. 9:00

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5a650485-d2d5-11ed-9355-06954b8c6cb9