Część 1 – Modernizacja budynku komunalnego w zakresie – modernizacji klatki schodowej w budynku przy ul. Bolesława Prusa 42 w Pruszkowie

Część 2 – Modernizacja budynku komunalnego w zakresie – modernizacji klatki schodowej w budynku przy ul. Stalowej 20 w Pruszkowie

Data przetargu: 23.11.2021 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto:

część 1 – 175 000,00 zł.

część 2 – 125 000,00 zł.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-1111d6e0-406c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00260293/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje