TBS.11.2023 – Świadczenie   usług   pocztowych   w   obrocie   krajowym i zagranicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie.

Data składania ofert – 23.05.2023 r. godz. 9:00

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db4ca0-c8d9-3b6b-1610-8b0011951a82