TBS.12b.2022: Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 9 w Pruszkowie

Data przetargu: 21.06.2022 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 120 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f0e00ec-e58f-11ec-9a86-f6f4c648a056

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00195861/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje