TBS.13.2022: Modernizacja instalacji elektrycznej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pańskiej 32 w Pruszkowie.

Data przetargu: 23.06.2022 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 75 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-684fe676-e633-11ec-9a86-f6f4c648a056
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00196954/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje