TBS.14.2023

Nazwa postępowania:

Zadanie 1 – Sukcesywna dostawa i wymiana 990 sztuk wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody z  możliwością zdalnego odczytu drogą radiową w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez TBS “Zieleń

Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

Zadanie 2 – Dokonywaniu zbiorczych i indywidualnych odczytów stanów wodomierzy.

Data składania ofert – 28.0425.07.2023 r.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db7ed5-431a-a288-7769-580011dce544