TBS.14a.2023

Nazwa postępowania:

Zadanie 1 – Sukcesywna dostawa i wymiana 990 sztuk wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody z  możliwością zdalnego odczytu drogą radiową w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez TBS “Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

Zadanie 2 – Dokonywaniu zbiorczych i indywidualnych odczytów stanów wodomierzy.

 

Data składania ofert – 17.08.2023 r.

 

 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db940b-f048-3015-40f6-a90011801b4c