TBS.15.2023

Nazwa postępowania:

Część 1 – Zakup i dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Część 2 – Zakup i dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Data składania ofert – 08.08.2023 r.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db8e90-ff54-4df7-19e5-380011b68dca