TBS.16.2022 r. Remont pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym przy ul. Tuwima 22 w Pruszkowie.

Data przetargu: 19.07.2022 r.

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 60 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0355810-fb68-11ec-8000-d680d39e541a

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00236183/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje