TBS.16a.2023

Nazwa postępowania:

Część 1- Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 11 w Pruszkowie – budynek główny– część niższa.

Część 2 – Modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Partyzantów 5 w Pruszkowie.

Część 3 – Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Reja 14a w Pruszkowie.

 

Data składania ofert – 10.10.2023 r.

 

 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbba92-424f-f7ba-fa1e-600010f78769