TBS.17.2022: Modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 16 w Pruszkowie

Data przetargu: 01.08.2022 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 150 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ffb4f3f-0411-11ed-9a86-f6f4c648a056 

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00256751/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje