TBS.18.2022 – Modernizacja pokrycia dachowego na budynku usługowym przy ul. Helenowskiej 3a w Pruszkowie.

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 230 000,00 zł

Data przetargu: 12.08.2022 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-f40ce913-0d8d-11ed-9a86-f6f4c648a056
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00279627/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje