TBS.18a.2022: Modernizacja pokrycia dachowego na budynku usługowym przy ul. Helenowskiej 3a w Pruszkowie.

Data przetargu: 13.09.2022 r ZMIANA TERMINU -> 19.09.2022 r. 

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 230 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ab62a4c-279f-11ed-9071-8637ea33a6f9
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324102/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje