TBS.19.2023: Kompleksowa obsługa kominiarska i gazowa budynków zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie.

Data składania ofert – 28.12.2023 r. godz. 9:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbfca5-3f7f-0a66-7033-1e0012b0ac06