TBS.3.2023 – Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach obejmujących budynki komunalne oraz tereny zewnętrzne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pruszków z zarządzane przez  TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.

Data przetargu: 09.02.2023 r

Stronia internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b7228c7-a23e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f