TBS.2.2023 Konserwacja dachów budynków będących w administracji TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

Data przetargu: 01.02.2023 r 

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 180 000,00 zł

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-495931a0-95b3-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-495931a0-95b3-11ed-94da-6ae0fe5e7159