TBS.20.2022  Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS „Zieleń Miejska” Sp. z.o.o. w Pruszkowie 

Data przetargu: 25.08.2022 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 165 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-0da7b1ab-17d5-11ed-b950-8227d40187e8
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298471/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje