TBS.21.2022: Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

Data przetargu: 14.09.2022 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-effa0e02-27a6-11ed-9071-8637ea33a6f9

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324167/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 165 000,00 zł