TBS.22.2022 – Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. J. Kowalskiego 23 w Pruszkowie

Data przetargu: 06.10.2022 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 67 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f3f73b0-398e-11ed-9171-f6b7c7d59353

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357495/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje