TBS.24.2022 Przedmiot: Kompleksowa obsługa kominiarska i gazowej budynków zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

Data przetargu: 19.12.2022 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-fce492a8-76f0-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484973

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3439fd37-447f-4c9d-827c-7bf69d91f2c3

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto:

300 000,00 zł