TBS.29.2022 Utrzymanie czystości, porządku, odśnieżania terenu przy budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

Data przetargu: 30.01.2023 r.

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 500 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e359b37-877b-11ed-b4ea-f64d350121d2

Numer ogłoszenia: 2023/S 002-002673

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje