TBS.4.2022: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojciecha 3/5 w Pruszkowie – Etap II

Data przetargu:  02.03.2022 r -> zmiana terminu   09.03.2022 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto – 1 300 000,00 zł.

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-7769063d-8e42-11ec-94c8-de8df8ed9da1

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00057337/01