TBS.5.2022: Dostawa i montaż wyposażenia Książnicy Pruszkowskiej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. J. I. Kraszewskiego 13 w Pruszkowie

Data przetargu: 03.03.2022 r

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e741208-94ae-11ec-9bc1-c2db95d08897

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00066452/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 600 000 zł brutto