TBS.6.2023 – Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie.

Data składania ofert – 25.04.2023 r. godz. 9:00

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db366c-9c3c-16ec-b1d8-5500112eb153