TBS.6a.2022: Dostawa oraz montaż wodomierzy z mobilnym radiowym odczytem w budynkach administrowanych przez TBS „Zieleń Miejska” w Pruszkowie.

Data przetargu: 24.06.2022 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 200 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-12809e4b-ebcb-11ec-9a86-f6f4c648a056
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00208433/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje