TBS.6b.2022 r.: Dostawa oraz montaż wodomierzy z mobilnym radiowym odczytem w budynkach administrowanych przez TBS „Zieleń Miejska” w Pruszkowie.

Data przetargu: 12.07.2022 r ZMIANA TERMINU-> 15.07.2022 r.

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 200 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf2b547a-fb61-11ec-8000-d680d39e541a
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00236016/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje

Uwaga!

Zmiana załącznika nr 1 – “Formularz Ofertowy”