TBS.8.2023 – Wykonanie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych będących w administrowanych zasobach TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. w Pruszkowie.

Data przetargu: 06.04.2023 r

Stronia internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000154036%2F01