TBS.9.2021: Usługi w zakresie: Utrzymania czystości, porządku, odśnieżania terenu przy budynkach oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości zarządzanych przez TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

 

Data przetargu: 20.12.2021 r

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0f84acf-598f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00308969/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto – 600 000,00 zł.