TBS.9.2023 

część 1 – „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Daszyńskiego 40 w Pruszkowie” 

część 2 – „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pańska 32  w Pruszkowie”

Data składania ofert – 28.04.2023 r. godz. 9:00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db3c08-2754-7705-36bd-800010e08321