ZO.25.2021  – Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego

przy ul. Miry Zimińskiej -Sygietyńskiej 2 w Pruszkowie.

 

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin składnia ofert: 25.10.2021 r., godz. 10:00