ZO.23.2021  – Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Granicznej 2 w Pruszkowie.

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin składnia ofert: 11.10.2021 r., godz. 10:00