ZO.21.2021  – Wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową lokali usługowych i wykonanie instalacji domofonowej  w budynku przy ul. Kraszewskiego 11w Pruszkowie.

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin składnia ofert: 11.10.2021 r., godz. 10:00