Zapytanie Ofertowe na: Usługi polegające na sporządzaniu Świadectw charakterystyki energetycznej dla  części nieruchomości (lokali mieszkalnych i użytkowych) należących do Gminy Miasta Pruszków oraz TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. wg.  bieżących wskazań Zamawiającego, nr ZO.12.2023

 

Termin składania ofert: 03.08.2023 r. zmiana  -> 07.08.2023r.