Zapytanie Ofertowe na: Usługi polegające na sporządzaniu Świadectw charakterystyki energetycznej dla  części nieruchomości (lokali mieszkalnych i użytkowych) należących do Gminy Miasta Pruszków oraz TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. wg.  bieżących wskazań Zamawiającego, nr ZO.8.2023

Termin składania ofert:  09.05.2025 r. do godz. 10:00