Zapytanie Ofertowe na: : Usługi polegające na sporządzaniu Świadectw charakterystyki energetycznej dla  części nieruchomości (lokali mieszkalnych i użytkowych) należących do Gminy Miasta Pruszków oraz TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. wg.  bieżących wskazań Zamawiającego, nr ZO.10.2023

Termin składania ofert:  16.05.2025 r.