Zapytanie Ofertowe na: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Cichej 11 w Pruszkowie, nr ZO.15.2023

Termin składania ofert – 17.10.2023 r. godz. 10:00