Zapytanie Ofertowe na: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Cichej 11 w Pruszkowie, nr ZO.15a.2023

Termin składania ofert – 31.10.2023 r. godz. 10:00