Zapytanie Ofertowe na: „Wykonanie przeglądu rocznego, 5 – letniego budowlanego oraz 5 – letniego elektrycznego w budynkach będących w zarządzaniu TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.”, nr ZO.4.2023

Termin składania ofert: 09.03.2023 r., godz. 10:00