ZO.11.2023 Nazwa postępowania:

Wykonanie projektu koncepcyjnego rozbudowy, przebudowy, dobudowy skrzydła budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul,. 3 Maja 60 w Pruszkowie na dz. nr. ew. 265/4, obr. 0008 wraz z  zagospodarowaniem terenu.”

Data składania ofert – 12.10.2023 r.