ZO.16.2023 :Wykonanie projektu koncepcyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Majowej 9 w Pruszkowie na dz. nr. ew. 8/1, obr. 26 wraz z  zagospodarowaniem terenu.”

Data składania ofert 16.11.2023 r.