ZO.26.2021  – opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację na jej podstawie zainstalowania kompletnego systemu urządzeń fotowoltaicznych na budynku głównym siedziby TBS Zieleń Miejska oraz budynkach znajdujących się na terenie TBS Zieleń Miejska przy ul. Gordziałkowskiego 9 w Pruszkowie.

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin składnia ofert: 28.12.2021 r., godz. 10:00