ZO.3.2022  – rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Narodowej 25 w Pruszkowie

Tryb: zapytanie ofertowe

Termin składnia ofert: 14.02.2022 r., godz. 10:00