TBS.10a.2022: Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lisieckiego 2b w Pruszkowie

Data przetargu: 31.05.2022 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d20eba5c-d2a5-11ec-9a86-f6f4c648a056
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157939/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje