TBS.12a.2022: Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 9 w Pruszkowie

Data przetargu: 01.06.2022 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ab8984c-d5b0-11ec-9a86-f6f4c648a056

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161510/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje