TBS.11a.2022:

Część 1 – modernizacja tarasu przynależącego do Książnicy Pruszkowskiej przy ul. Kraszewskiego 13 w Pruszkowie,

Część 2 – modernizacja balustrad tarasu Książnicy Pruszkowskiej przy ul. Kraszewskiego 13  w Pruszkowie.

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto:

cześć 1 – 120 000,00 zł

cześć 2 – 120 000,00 zł

Data przetargu: 25.05.2022 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-68937cc7-d02b-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00150072/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje