TBS.12.2022: Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kościelnej 9 w Pruszkowie

Data przetargu: 16.05.2022 r

Identyfikator postępowania: ocds-148610-12f17f35-c78f-11ec-aa46-6a814e8de928
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00140517/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje