TBS.10.2022: Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lisieckiego 2b w Pruszkowie

Data przetargu: 12.05.2022 r

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości brutto: 500 000,00 zł

Identyfikator postępowania: ocds-148610-1002e5e7-c555-11ec-aa46-6a814e8de928

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00135721/01

Link do złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Moje